Logo del centre cívic

Perfil d'usuari

Dades personals

Any    Mes    Dia  

Seguretat

Tractament de dades

T'informem que les teves dades seran incorporades a una base de dades responsabilitat de l'Ateneu Santcugatenc, G58315953, per portar a terme l'activitat. Les dades no es cediran a tercers, i es conservaran com a part del registre de tràmits i gestions de l'Ateneu. Per a més informació pots consultar la nostra política de privacitat. Pots accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels teus drets presencialment a la secretaria de l'Ateneu de Sant Cugat, avinguda de Gràcia, 16, 08172 Sant Cugat del Vallès, o bé per correu electrònic a secretaria@ateneu.cat, adjuntant una còpia del teu DNI i indicant-hi a l'assumpte "Ref. Protecció de dades". 

Un cop feta la inscripció, en cas de renúncia al curs per part de l'alumne/a, només es retornarà el 80% de l'import total, sempre i quan es tramiti la baixa una setmana abans de començar. Si falten menys de 7 dies naturals per l'inici de l'activitat,NO es retornarà l'import, sigui quina sigui la causa.

Les classes a les quals no assisteixi l'alumne NO son recuperables i ni es retornarà l'import.

Imprescindible presentar el comprovant d'inscripció, sense el qual no es podrà fer cap canvi ni retorn. L'Ateneu es reserva el dret d'anul·lar un curs per falta d'inscrits. En aquest cas es retornaran el 100% de l'import o es canviarà de grup l'alumne dins del mateix trimestre, un cop passat aquest període no es farà cap canvi ni retorn. Aquesta normativa no s'aplica a la inscripció per al Mercat de 2a mà, on no es retornarà cap part de l'import un cop feta la inscripció.

LA INSCRIPCIÓ ALS CURSOS IMPLICA L'ACEPTACIÓ D'AQUESTES CLÀUSULESPROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix el Reglament General -UE- 2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, i l’LOPD 3/2018, de garantia dels drets digitals, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions,  ATENEU SANTCUGATENC, informa als Usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l’entitat mitjançant els formularis de registre o contacte situats a les seves pàgines. Aquesta obligació es mantindrà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 16 anys no poden prestar el seu consentiment per a què un comerç reculli i tracti les seves dades personals. Només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 16 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de ATENEU SANTCUGATENC, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, ATENEU SANTCUGATENC, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i obtenir una resposta en un termini de 30 dies, sempre que en conservi les dades personals; rectificació, que permet corregir errors en les dades personals, modificar-ne les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació; oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades; supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives; limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals; i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre-les a altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador de la pàgina o al correu electrònic secretaria@ateneu.cat, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n’acrediti la identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol canvi en les mateixes i que tenim el consentiment per utilitzar-les per la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari de registre o de contacte.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar les comunicacions publicitàries o informatives sobre la nostra entitat que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà o no amb l’acceptació de la Política de Privacitat en l’esmentat check box al peu del formulari de registre i/o de contacte.

Vols rebre informació?Preferències

Ateneu Santcugatenc

Logo del grup
L'Ateneu

Gestió tècnica:
Ateneu Santcugatenc (G58315953) | Avinguda de Gràcia 16, Sant Cugat del Vallès 08172 (Barcelona)
secretaria@ateneu.cat

Centre Cívic
ATENEU SANTCUGATENC

Avinguda de Gràcia, 16
08172 Sant Cugat del Vallès
936 745 195
secretaria@ateneu.cat

Logo Miram Cloud